Hoe het verschil te zien tussen een garage en een garage

Autobedrijf Terneuzen

grenzeloze ruimte

Wanneer we het over een garage hebben, bedoelen we niet een parkeerplaats. Een werkplaats daarentegen is een beveiligde ruimte voor reparaties en werkzaamheden aan uw auto. Veel garages worden ook wel “lockers” genoemd. In Duitsland worden lockers of garages ook wel “rets” genoemd, die behalve voor lockers ook dienen voor het opbergen van meubels, apparatuur en andere bezittingen.

Hoe functioneert een autobedrijf?

In Amerika is een garage vaak een gereedschapsgarage. In dit geval is een garage een plaats waar men autogereedschap, de bulldozer, alsmede andere noodzakelijke zaken met het oog op het werken aan zijn auto bewaart. Dit laatste kan ook de opslag van gas, brandstof en smeermiddelen omvatten.

Hoe maak je het verschil tussen een werkende garage en een niet-werkende garage?

Een werkende garage is duidelijk gemarkeerd en heeft meestal veel bewegwijzering. Opslagruimten en andere belangrijke buitenruimten zijn binnen het huis gehouden, terwijl in een niet-werkende garage de ruimte niet is afgesloten.

Wie moet een sleutel van een garage hebben?

Iedereen die in het bezit is van een woonhuis of een bedrijfspand waarin zich een garage bevindt, moet een sleutel hebben. De meeste garages in de Verenigde Staten hebben het voorrecht een eigen “sleutel” te hebben. De sleutel voor de garage is ook uniek en is nuttig voor de eigenaar.

Garages in Amerika

Verschillende staten en gemeenschappen hebben hun eigen specifieke regels over wanneer een garage nodig is. Als het regent, verhuizen slimme eigenaars hun auto naar de garage, zodat het tijdens de wintermaanden droog is. Eigenaren doen hetzelfde voor de zomer, maar als er sneeuw valt kunnen ze niet vertrouwen op een garage. De meeste garages hebben meestal de regel dat auto’s in het weekend niet in de garage geparkeerd mogen worden, tenzij het noodzakelijk is.

Wie mag er geen sleutel hebben van een garage?

De eigenaars van garages zijn niet de enigen met de sleutels van de garage. Wanneer u de sleutel voor het eerst heeft, moet u controleren of er dode hoeken zijn. Veel garages hebben blinde vlekken en moet worden vermeld aan de potentiële kopers. Wanneer u klaar bent met de sleutel, moet u het vuilnis verwijderen, het interieur stofzuigen en ervoor zorgen dat de deuren op slot zijn. Wanneer een individu verblijft, moeten ze ervoor zorgen dat hun auto op slot is en moeten zelfs de sleutel aan het individu bekend maken, zodat de persoonlijke activiteit veilig zal zijn.

Garages in Amerika

Verschillende soorten steden in Amerika hebben verschillende regels voor wanneer een garage nodig kan zijn. De regels die door elke staat zijn verschillend en in verschillende gebieden. Bijvoorbeeld, in veel steden, is de maximale hoogte van een garage beperkt, in andere een garage mag alleen twintig meter hoog, in weer andere een garage mag alleen bereiken acht meter boven de grond-revolutie-hoogte. In enkele staten is de hoogte niet beperkt, zodat de belemmering niet altijd absoluut is. In de stad New York, als je niet lager dan vier centimeter van de grond kan overschrijden, kunt u een vergunning om een structuur te bouwen voor zes centimeter.

Een garage in de Verenigde Staten kan van elke grootte zijn, van een opslagruimte tot een heel huis. Met de toename van de levensduur van betonnen garages, zijn veel gebouwd onder een achttien-inch betonnen muur. De eerste generatie van deze zeer veilige garages werden onder het straatniveau gebouwd in geprefabriceerd beton dat acht voet voor de garagedeur kon overspannen. In geprefabriceerd beton wordt de hoogte alleen beperkt door de deur. Daarom kunnen de eigenaren van het pand ruim genoeg om een andere garage te gebruiken op de top van hun betonnen garage door het verschuiven van het onder het grondoppervlak. Dit is ook een veiliger alternatief voor ondergronds parkeren.

De kosten van een betonnen garage variëren naar gelang de grootte van het pand. Hoe groter het perceel, hoe hoger de kosten, aangezien de overheadkosten hoger zijn. Over het algemeen zullen kleinere percelen van 50 tot 100 woningen kleinere garages hebben, omdat veel vrijstaande of eengezinswoningen slechts een garage voor één auto hebben. Aan de andere kant zullen zeer grote eigendommen zoals grote fabrieken, sportscholen en kerken vaak meerdere autogarages hebben.

Afhankelijk van het type auto cover de garage zal worden geplaatst ten minste 45 graden naar de voorkant of achterkant van het gebouw. De afdekking zal ook worden geïnstalleerd onder een hoek, zodat de hard-top van de eigenaar wordt uitgelijnd met de garage aan de ene kant en de lichtgekleurde kant van het pand tegenover de garage aan de andere kant.

Nadat de betonnen garage is gebouwd, zal de particulier de garage-veronda-deur uitlijnen met behulp vanStudyptents, en vervolgens aansluiten op de bestaande gas- of elektrische garage met behulp van bestaande PVC-leidingen. De nutsvoorzieningen zullen worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze goed zijn uitgelijnd en de voorkant van de garage recht is. De kosten voor de extra stoepruimte zullen dan worden gemaakt. De garage zal worden gebouwd met materialen die vergelijkbaar zijn met een garage van de overheid.

Lees meer:
Garage Terneuzen
APK Terneuzen